Jerko Denegri u posjeti Mariki i Marku Pogačniku na povijesnoj lokaciji umjetničkog projekta Porodica iz Šempasa

Šempas, Slovenija

Povezane vijesti