"ARTISTS RESPOND" PROJEKT: SREČO DRAGAN (Slovenia)

{"list":{"15590 ":"fi11203"},"css":["ig-ref","ig-ref-su","ig-ref-im","ig-gallery","ig-ref-list"]}

Srečo Dragan (rođ. 1944., Spodnji Hrastnik) umjetnički je surađivao s Nušom Dragan (tada i partnericom) između 1967. i 1988. godine. 1969. godine snimili su prvi video u bivšoj Jugoslaviji. Tijekom 1968. i 1969. sudjelovali su u radu grupe OHO. Draganovi počeci pripadaju reizmu, arte poveri, konceptualizmu, kontekstualizaciji jezika, instalaciji i korištenju novih tehnologija, filma i videa. U svom nedavnom radu Dragan se fokusira na realizacije interaktivnih mrežnih instalacija i računalnih 3D animacija.

Srečo Dragan nam šalje za projekt svoj nedavni Projekt "I-Thou" 70.1. Povratak odnosa kategoriziranog po katalogu “totalne prisutnosti”.

Ljubljana, 20.5.2020


Institut za istraživanje avangarde i Kolekcija Marinko Sudac pokrenuli su projekt Artists Respond. Osvrćući se na trenutačnu globalnu pandemiju, cilj projekta je virtualno predstaviti misli i stavove umjetnika neoavangardne umjetnosti, njihovu energiju i poruku koju imaju za sadašnji trenutak. Ovo je trenutak u kojem je svijet kakav znamo na čekanju i trenutak u kojem trebamo optimizam i solidarnost više nego ikad prije. Želimo da javnost primi kreativnu energiju ovih umjetnika – umjetnika koji su spremni ukazati na stanje stvari, koji su spremni reagirati umjetnošću i kreativnošću, kao što su to činili u svim teškim vremenima u prošlosti.


Srečo Dragan je bio sudionik našeg projekta Umjetnik na odmoru 2015. godine. Projekt organizira Institut za istraživanje avangarde i Kolekcija Marinko Sudac, s tvrtkom Valamar Riviera d.d. u čijim objektima umjetnici borave u Poreču.

Pogledajte više: Umjetnik na odmoru

Institut za istraživanje avangarde i Kolekcija Marinko Sudac pokrenuli su projekt Artists Respond. Osvrćući se na trenutačnu globalnu pandemiju, cilj projekta je virtualno predstaviti misli i stavove umjetnika neoavangardne umjetnosti, njihovu energiju i poruku koju imaju za sadašnji trenutak. [...]

Povezane vijesti