JOSIP VANIŠTA

1924., Karlovac - 2018., Zagreb

Biografija

Ex Jugoslavia

1946-1968